A LA CARTE SJEF MROS - Upington

Hierdie bekende “steakhouse” wat onlangs sy deure in Upington geopen het benodig ‘n energieke selfgedrewe persoon as:

A LA CARTE SJEF
UPINGTON

Vereistes:
- Ons wag op aansoeke van hardwerkende, innoverende persone wat oor ‘n tersiêre kwalifikasie of 3-5 jaar ondervinding beskik as ‘n a la carte sjef, spesifiek tot die bestuur van ‘n a la carte spyskaart verkieslik in ‘n soortgelyke omgewing.
- Persoon moet goed georganiseerd wees
- Oor goeie menseverhoudinge beskik
- Vermoë om onafhanklik onder druk te opereer beskik
- Bereidheid om lang ongereelde ure te werk
- Geldige bestuurslisensie beskik.

Verantwoordelikhede sal insluit:
- Daaglikse sjef werk en bestuur van die kombuis en personeel
- Daaglikse nagaan van voorraad asook doen van aankope
- Data prosessering van voorraad op rekenaarsisteem
- Bestuur van funksies en geleenthede wat insluit spyskaart ontwikkeling, kwotasies.

Daar word ‘n mededingende vergoedingspakket aangebied.

Stuur CV, met verwysing MROS, voor 23 Augustus 2019

Fax your CV to 0864837484
or

The biggest job-related Twitter account in the world Best Business Blog Winner / SA Blog Awards 2013