BOEDEL PROKUREURS ADMINISTRATEUR - Pretoria

BOEDEL PROKUREURS ADMINISTRATEUR

Aanstelling: Permanent
Ligging: Hatfield, Pretoria
Salaris: R10 000 – R 15 000 (Onderhandelbaar, afhangende van jare ondervinding)
Rekenaargeletterdheid: Microsoft Word, Excel, Legal Ease
Begindatum: ASAP

• 1 – 2 jaar ondervinding van bestorwe boedels noodsaaklik.
• Rapportering van bestorwe boedels aan die Meester van die Hooggeregshof
• Advertensies ingevolge Artikel 29 en 35.
• Bywoning van Meesternavrae
• Skakeling met Prokureurs, Banke, Ouditeursversekeringsmaatskappye en SARS
• Konsultasie met kliënte
• Opstel van Likwidasie en verspreiding dokumentasie
• Bywoning vir die finalisering van bestorwe boedels
• Handhawing van Doeltreffende Testamente Registreer
• Opstel van Testamente

The biggest job-related Twitter account in the world Best Business Blog Winner / SA Blog Awards 2013