KREDITEUREKLERK(JORT) - Upington

Hierdie gevestigde vervoermaatskappy wat sedert 1981 spesialiseer in tenker vervoer, beskik oor die volgende loopbaangeleentheid in die pos van

KREDITEUREKLERK
UPINGTON OMGEWING

Vereistes:
- Aansoeke word ingewag van georganiseerde en sistematiese persone met minstens Matriek en ten minste vyf jaar ondervinding in ‘n rekeningkundige omgewing en in ‘n soortgelyke pos.
- Vermoë beskik om by spertye te hou.
- Ondervinding in die gebruik van Pastel en MS Office.

Pligte behels:
Die prosessering van krediteure fakture op Pastel
- Maandelikse rekonsiliasies en betaling van krediteure

In ruil word ‘n mededingende vergoedingspakket met byvoordele aangebied.

Rig u aansoek en CV met verwysing JORT voor 5 Julie 2019

The biggest job-related Twitter account in the world Best Business Blog Winner / SA Blog Awards 2013