}

STOELASSISTENT(MFSA) - Upington

2019/08/28 1:32:42 PM
Hierdie gevestigde mediese praktyk met hul hoof fokus gemik op die diagnose, voorkoming en behandeling van verskeie tandheelkundige probleme asook siektes van die tande en tandvleis beskik oor ‘n geleentheid vir goed opgeleide kandidaat om deel te word van hul suksesvolle span as

STOELASSISTENT

UPINGTON

Vereistes:

- Die geskikte kandidate sal gekwalifiseerd wees as stoelassistent ondersteun deur 2-3 jaar praktiese ondervinding

- Goeie menseverhoudinge wat graag ‘n loopbaan in die bedryf wil maak.

- Stiptelikheid, netheid, empatie, vriendelike professionele geaardheid

- Goeie kommunikasie- en rekenaarvaardighede in Medi-Mass

- Eie vervoer met geldige lisensie

- Onder druk kan funksioneer en bereid wees om van tyd tot tyd langer ure te werk.

- Voorkeur sal gegee word aan kandidate met ‘n HPCSA registrasie. Indien nie geregistreer moet kandidate bereid wees vir 2 jaar deeltydse studies ( met minimum Matriek

Biologie).

Hoof pligte gaan ondermeer wees:

- Die assistering van die tandarts in praktyk en teater om tandheelkundige prosedures uit te voer

- Aangee van instrumente soos tandarts dit benodig

- Voorbereiding van materiale, vulsels en afdrukmateriaal en inspuitings

- Sterilisering van instrumente na afloop van elke konsultasie

- Hulpverlening aan pasiente asook ander algemene kantoor administrasie.

Daar word ? markverwante vergoedingspakket met voordele eie aan die bedryf aangebied.

Stuur CV, met verwysing MFSA

The biggest job-related Twitter account in the world Best Business Blog Winner / SA Blog Awards 2013