VOEDSELVEILIGHEID EN BEROEPSGESONDHEID BEAMPTE - Upington Verfied

Salary Negotiable Upington, Northern Cape Upington, Northern Cape more than 14 days ago 23-09-2021 9:39:52 AM
Hierdie gevestigde onderneming met Wynkelders, ? Proe Sentrum en Restaurant en Rosyne verwerkings aanleg geleë langs die Oranjerivier waar ‘n reeks voortreflike produkte berei word.

Die volgende posisie bestaan in Upington:

VOEDSELVEILIGHEID EN BEROEPSGESONDHEID BEAMPTE
UPINGTON

Vereistes:
- ? Toepaslike kwalifikasies en ondervinding in Voedselveiligheid en/of Beroepsgesondheid en Veiligheid sal in kandidate se guns tel.
- Rekenaarvaardigheid in MS Office
- Bo-gemiddelde mense verhoudinge en kommunikasievaardighede
- Sterk interpersoonlike vaardighede

U sal verantwoordelik wees vir die versekering van kwaliteit standaarde i.t.v Voedselveiligheid en Besroepsgesondheid en Veiligheid by alle operasionele entiteite van die onderneming d.m.v. die volgende take:
- Instandhouding, inspeksies en oudit voorbereiding van FSSC 22000 gehalte stelsel;
- Instandhouding, inspeksies en oudit voorbereiding van Beroepsgesondheid en Veiligheid volgens Wet 85 van 1993;
- Inspeksie van droë voorraad en verpakte produk;
- Ondersteuning aan bestuur t.o.v. nakoming van bogenoemde stelsels en gehalte;
- Koördineer opleiding en ontwikkelings aktiwiteite van stelsels tesame met bestuur;
- Administrasie en boekstawing van alle aktiwiteite verbonde aan die funksies; en
- Monitering en rapportering van uitkomste deurentyd en tydens oudits.

Voordele wat in die pakket vervat sal word sluit in:- lidmaatskap tot ‘n uitstekende aftree- en mediesefonds, ruim verlof, ‘n jaarlikse bonus.

Die vergoedingspakket is onderhandelbaar en sal vasgestel word ooreenkomstig kwalifikasies en ondervinding.

Om aansoek te doen, stuur CV met verwysing OVVB voor 01 Oktober 2021