Secretary - Bethlehem

Secretary
Minimum Requirements
? Matric / Grade 12 / Matriek
? Computer Literacy / Rekenaarvaardigheid
? Bilingual / Tweetalig
? Excellent communication skills / Goeie kommunikasievaardigheid
? Positive attitude / Positiwiteit
? Excellent administration and organising skills / Goeie administratiewe- en organiseringsvaardighede
? Own transport / Eie vervoer
Salary – R9500 p.m

Fax your CV to 0864974468
or

The biggest job-related Twitter account in the world Best Business Blog Winner / SA Blog Awards 2013